Carlmarks är tillbaka – välkommen du också...
Carlmarks är ett av de allra mest ansedda namnen inom tågvirke, och nu skrivs ett nytt kapitel i varumärkets framgångsrika historia. I ett helhetskoncept för järn- och byggfackhandeln kombineras numera svensk hantverkstradition från 1800-talet med tysk ingenjörskonst av idag, Tillverkningen sker på 10 000 kvadratmeter i en av världens modernaste anläggningar, hos LIROS i Tyskland. Produktutveckling, försäljning, marknadsföring, lager och logistik sköts från Billdal, bara några mil från den gamla repslagarbanan i Älvängen.

Vi knyter ihop historia med nutid och för Carlmarks stolta traditioner vidare

Välkommen till Carlmarks